Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Nam, 52

Ho Chi Minh City

  • Likes 57
  • Views 31

Chat
Like

Tặng các bạn Tình đầu như nổi lòng của tôi ngày xưa:
khi ta nói yêu lần đầu ngôn từ chợt biến đi đâu
Bao năm dùi mài sách vở tình yeu chỉ cần 1 câu
Tình đầu trái xanh chưa chin chắt chiu ấp ủ để dành
Tình đầu là non nắng mới ước vọng đầu đời tươi xanh
Tình đầu o là biển cả mà nghe có tiếng vỗ bờ
Rồi khi thẹn thùng rộn rã nụ hôn nụ hôn trao môi..
Tình đầu làm sao o nhớ đã yêu quên được b


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

English

I also speak

English, French

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Nam has answered 5 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Nam

SIGN UP