Or sign up with e-mail
Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Miss Ngọc, 27

Ho Chi Minh City

  • Likes 1,174
  • Views 5

Chat
Like

em không đẹp, em không sang, em không như những nàng chân dài lộng lẫy...:)
HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ
VÔ DUYÊN ĐỐI DIỆN BẤT TƯƠNG PHÙNG:)

* Mắt e không đẹp
* Môi e không đỏ
* Da e không trắng
* Dáng e không đẹp
* Chân e không dài
* Nhưng e vẫn tự tin
* Vì e là chính e
* E không có cái vỏ bọc bên ngoài
* E không điệu đà
* E không sành điệu
* Nhà e không giàu
* Yêu e a dám không?


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Miss Ngọc hasn't answered any questions yet

ASK HER QUESTIONS

Find more profiles like Miss Ngọc

SIGN UP