Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Lâm, 29

Ho Chi Minh City

  • Likes 25
  • Views 1

Chat
Like

Con đã sai lầm, vấp ngã lớn trong cuộc đời của con. Con đã đánh mất chính mình, con đã làm cho ba má thêm phiền muộn. Con xin lỗi. Ba ơi, Má ơi, vấp ngã mà mình biết đứng dậy và sửa đổi thì có đáng trách không ạ? Con sẽ cố gắng, con sẽ cố gắng học hành, làm việc, con sẽ là một người tốt. Con sẽ không bao giờ để ba mẹ buồn phiền nữa. Ba má hãy tha thứ cho con và thời gian để con thay đổi nhé ba má


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Lâm has answered 1 question

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Lâm

SIGN UP