Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Hải, 55

Ho Chi Minh City  •  Here to chat

  • Likes 903
  • Views 755

Chat
Like

Ta thêm tuổi nhưng tình không thêm tuổi
Vẫn nồng nàn sôi nổi trẻ trung
Vẫn đi tìm muôn sắc linh lung
Đem về kết thành sắc màu nhung nhớ...
52 tuổi đã là già chưa nhỉ
Khi tâm hồn vẫn như tuổi 25...
Cảm ơn tất cả bạn bè gần xa đã gửi lời chúc mừng tới Thanh Hải nhân ngày sinh nhật ! Chúc mọi người luôn vui vẻ trẻ trung và yêu đời.
Mình bỉ không vào twoo nữa nếu ai có lòng muốn kb hãy kb zalo mình nhé 0908930013


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Hải has answered 50 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Hải

SIGN UP