Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Giatay, 64

Ho Chi Minh City

  • Likes 218
  • Views 1

Chat
Like

Đã đến đây xin các bạn vui lòng tự nhiên giao lưu nhé. Chúc các bạn 1 ngày vui vẻ. Cám ơn các bạn 0933 532 186
Xin chào thân ái đến tất cả mọi thành viên trong TWOO. Nếu có thể, bạn nào biết tiếng Anh, chúng ta có thể trao đổi bằng tiếng Anh để trao đổi và học tập thêm. Xin chào thân ái.


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

I also speak

English

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Giatay has answered 10 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Giatay

SIGN UP