Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Danh Đào, 54

Ho Chi Minh City

  • Likes 35
  • Views 0

Chat
Like

"Bạn chỉ biết quý vẻ tráng lệ của các đỉnh núi cao vời vợi khi đã đứng ở vực sâu thăm thẳm nhất".

"Chưa sai lầm chưa phải người từng trải!
Chưa đau thương chưa bước nổi vào đời!
Nếu ! chỉ như thấy sợ mưa rơi;
Thì nắng đẹp không bao giờ sẽ đến! "
Trần Dần.
Ai vấp ngã,ai mất hết,hãy đứng lên!
hãy nhặt nhạnh những gì còn lại đi tiếp,sẽ tìm thấy Sunny.
Trung Danh


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Danh Đào has answered 56 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Danh Đào

SIGN UP