Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Chinng, 51

Ho Chi Minh City  •  Here to date

  • Likes 52
  • Views 37

Chat
Like

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở ,tuoi xuân mỗi ng chỉ một & cuộc sống này tuy thật ngắn ngủi nhưng đã cho ta những vui buồn và đam mê, tình yêu cung vậy ,có vui có buồn và đắng cay.nhung nếu cho anh chọn lại thì người anh chọn vẫn là em, em yêu à !!!


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

I also speak

English

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Chinng has answered 4 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Chinng

SIGN UP