Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Ban Quản Trị, 38

Ho Chi Minh City

  • Likes 197
  • Views 48

Chat
Like

không nổi bật, không ồn ào, thích đọc truyện tranh, tiểu thuyết (có thể ngồi một chỗ đọc suốt ngày hi >_<), không thích người nói dối với bất kỳ mục đích gì, Yêu được buông tay được và nếu đã yêu sẽ yêu hết mình, và nếu đã hận thì không dễ dàng tha thứ.
là người đáng tin cậy nếu bạn muốn chia sẽ tâm sự


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Ban Quản Trị has answered 1 question

SEE HER QUESTIONS

Find more profiles like Ban Quản Trị

SIGN UP