Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Bảo Toàn, 35

Ho Chi Minh City

  • Likes 7
  • Views 0

Chat
Like

Chào những ai đã đến đây thăm trang cá nhân của mình
Hân hạnh được làm bạn với mọi người
Tìm và kiếm một nữa !!!

Nắng đã lên, sao tim vẫn lạnh?
Mưa đã tạnh sao lệ vẫn rơi? 
Sóng mãi chơi vơi để bờ cát đợi! 
Cứ đợi hoài đợi mãi vậy sao?

PHOTOS & VIDEOS
Private photo (9)

PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

I also speak

English

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Bảo Toàn hasn't answered any questions yet

ASK HIM QUESTIONS

Find more profiles like Bảo Toàn

SIGN UP