Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Bùi Huỳnh Hưng, 35

Ho Chi Minh City

  • Likes 64
  • Views 24

Chat
Like

[Tp.HCM][Communicator]
Công ty web của Nhật Bản tuyển Japanese communicator.
* Địa điểm làm việc: Nguyễn Lâm Tower, 133 Dương Bá Trạc, P.1, Q.8
* Yêu cầu:
- Trình độ N2 trở lên hoặc tương đương.
* Công việc:
- Tham gia truyền đạt thông tin giữa Việt Nam và Nhật Bản thông qua Skype, Email, Chat tool.
- Dịch các văn bản từ tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại.
* Lợi ích:
- Sẽ được đào tạo kỹ năng liên quan đến công việc: kiến thức IT, Hou-ren-sou, …
- Có cơ hội trở thành BSE.
- Khả năng truyền đạt thông tin tốt và yêu thích lĩnh vực


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

I also speak

English

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Bùi Huỳnh Hưng has answered 50 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Bùi Huỳnh Hưng

SIGN UP