Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Đăng Kỳ, 72

Ho Chi Minh City

  • Likes 133
  • Views 22

Chat
Like

Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy - đã nghỉ hưu - Hai con trưởng thành và thành đạt - Gia đình từ Hà Nội vào SG 1990 - Quê quán Hà Nội - Cuộc sống ổn định - Nề nếp & Hạnh phúc ... Yêu nghề nên còn đang làm việc, thích thể thao, ham nghệ thuật và mê Hội họa, cùng nhiếp ảnh. Sống cởi mở và rộng lượng, hòa đồng, trung thực và đam mê hoạt động ...


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

I also speak

Vietnamese

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Đăng Kỳ has answered 232 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Đăng Kỳ

SIGN UP