Or sign up with e-mail
Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Tống Kim Thu, 26

Tân Uyên

  • Likes 58
  • Views 0

Chat
Like

Nhớ nhung không phải để níu kéo hay làm sống lại kỉ niệm quá xa, mà là để nhắc nhở bản thân sống xứng đáng với những gì đang có. Đừng dùng ngày xưa để phán xét bây giờ, đừng lẫn lộn thực tế với miền kí ức xưa cũ, đừng bơm cho bản thân cũng liều thuốc giả để huyễn hoặc yêu thương chưa đi xa.


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Tống Kim Thu hasn't answered any questions yet

ASK HER QUESTIONS

Find more profiles like Tống Kim Thu

SIGN UP