Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Oanh, 40

Tân Thành

  • Likes 119
  • Views 2

Chat
Like

Sống trên đời....
* Có những sự giả dối đến bật cười....
* Lại có những sự thật đến bàng hoàng bật khóc...
*Lớn rồi! Phải biết che đậy cảm xúc...
- Có [ĐAU] thì cũng phải IM LẶNG MÀ CHỊU ĐỰNG...
- Có [CÔ ĐƠN] thì cũng phải CỐ NÉN LẠI TRONG LÒNG.!
* Chứ chẳng như lúc còn TRẺ CON...
- Khi đau buồn ...cứ vô tư òa lên mà khóc!!


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Oanh hasn't answered any questions yet

ASK HER QUESTIONS

Find more profiles like Oanh

SIGN UP