Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Milan, 41

Sobrance

  • Likes 27
  • Views 151

Chat
Like

Každý z nás nesie zodpovednosť za spásu svojho blížneho.
Nie, skutočné manželstvo (a pravá láska) nie je nikdy o Tebe. Je o človeku, ktorého miluješ - jeho túžbach, jeho potrebách, jeho nádejach, a jeho snoch.


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Slovak

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Milan has answered 29 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Milan

SIGN UP