Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Chito, 47

Silang

  • Likes 138
  • Views 82

Chat
Like

Nagsusumikap ako na maging mabuti at mahusay na Manananggol ng mga taong niyurakan ang kanilang mga karapatan sa ilalim ng batas para sa gayon ang hustisya ay matamasa ng taong marunong manindigan ngunit salat sa pansariling kakayahan.


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Tagalog

I also speak

English

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Chito has answered 50 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Chito

SIGN UP