Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Nguyễn Thành Biên, 34

Vũng Tàu  •  Here to date

  • Likes 925
  • Views 6

Chat
Like

Hiền lành, chân thật, nghiêm túc, biết lắng nghe, chia sẻ và giúp đỡ đang đi tìm 1/2 của mình. face: Thành Biên Nguyễn
Nắm tay nhau thật chặt
Giữ tay nhau thật lâu
Để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường
Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi...
Thì đôi ta cũng sẽ không xa rời!


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

I also speak

English

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Nguyễn Thành Biên has answered 11 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Nguyễn Thành Biên

SIGN UP