Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Thuong, 28

Sóc Trăng

  • Likes 3
  • Views 0

Chat
Like

chào mọi người, hiện tại mình đang có một nhóm chuyên tư vấn, thi công và bảo trì các ngành kỹ thuật như: điện, cơ khí, mạng, máy tính, camera,.... bạn nào có nhu cầu thì ủng hộ mình nhé!

PHOTOS & VIDEOS
Private photo (1)

PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Thuong hasn't answered any questions yet

ASK HIM QUESTIONS

Find more profiles like Thuong

SIGN UP