Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Linh, 32

Sóc Trăng

  • Likes 41
  • Views 2

Chat
Like

Tôi gửi đến bạn lời cảm ơn!
Hãy bỏ qua đi lúc giận hờn;
Tình bạn chúng ta mãi gắn bó;
Càng giận ta càng thân nhau hơn!
----------------------------------------------------------------------
Sống trong bể ngọc kim cương;
Không bằng sống giữa tình thương bạn bè;
Ngọc tuy hiếm nhưng còn tìm thấy;
Tình bạn chân thành thì hiếm lắm bạn ơi!


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Linh hasn't answered any questions yet

ASK HER QUESTIONS

Find more profiles like Linh

SIGN UP