Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Hoàng Tất, 51

Sóc Trăng

  • Likes 22
  • Views 0

Chat
Like

Buổi sáng thức giấc , nghe được tiếng chim ,là một ngày đẹp đang chờ ta, hạnh phúc hơn cả là ta gặp lại những ngươi thân
Tôi đả từng yêu và cảm nhận
Tinh yêu như cây mía !
khúc ngọn lạc
Giữa ngọt ,
Càng về gốc càng ngọt ngào hơn

Ôi tình yêu !
khi phát hiện trên lóng mía có sâu , làm sao bỏ được !! ăn không nổi bỏ cũng không đành ?
Bạn ơi ! tôi phải làm sao đây ?


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Hoàng Tất hasn't answered any questions yet

ASK HIM QUESTIONS

Find more profiles like Hoàng Tất

SIGN UP