Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Xo, 49

Rybnik

  • Likes 812
  • Views 334

Chat
Like

„Jesteśmy miłością”.
„Jesteśmy wszystkim i wszystko jest nami; jesteśmy nieskończoną możliwością”.
„Wszystko co istnieje jest nieskończoną Świadomością, „nieskończonym”, „jednością” i „jednym”.
Ale czy we wszystkich "ludziach" jest miłość? Bo w Zwierzętach na pewno!


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

English

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Xo has answered 12 questions

SEE HER QUESTIONS

Find more profiles like Xo

SIGN UP