Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Tú La-Lê Đức Lang, 66

Qui Nhon

  • Likes 23
  • Views 10

Chat
Like

Sở thích: Thơ Văn. Người thương bảo nó có tài/ Người ghét thì bảo thằng này khó ưa. Gặp giặc thì đánh/ Gặp chùa thì tu.
LÊ ĐỨC LANG - BD: Z3 - Tú La - Lê Du Lãng - Tư Lang Thang. TT: Quy Nhơn. NN: Đuổi gà. ST: Thơ văn. ST: Trào phúng - châm chọc - móc họng gian tham. CT: Báo chí thư giãn. Nhìn đời theo hiện thực: Trần gian đất chật người đông/ Thạch Sanh có ít, Lý Thông thì nhiều. Bỡi vậy cho nên: Cả đời bản chất thẳng ngay/ Không ư


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Tú La-Lê Đức Lang hasn't answered any questions yet

ASK HIM QUESTIONS

Find more profiles like Tú La-Lê Đức Lang

SIGN UP