Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Nguyễn Minh Hoài, 34

Qui Nhon

  • Likes 52
  • Views 1

Chat
Like

Mình hiện đang công tác cho Công ty TNHH Apave Châu Á - Thái Bình Dương -chi nhánh Bình Dương. Chuyên lĩnh vực TVGS
Cuội đời là 1 đường đua dài vô tận dành cho những ai có ý chí + nghị lực + kiên nhẫn +nhẫn nại + lòng chiến đấu tới giây phút hơi thở cuối cùng.!!!!


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Nguyễn Minh Hoài hasn't answered any questions yet

ASK HIM QUESTIONS

Find more profiles like Nguyễn Minh Hoài

SIGN UP