Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Công, 56

Quí Châu

  • Likes 37
  • Views 84

Chat
Like

LÀNG QUÊ

Tôi không sinh ra ở đây
Nhưng lớn lên cùng năm tháng
Tuổi thơ mái đầu thơm hoa nắng
Trên võng bà đưa, giấc ngủ...cánh cò bay...
Tôi yêu mảnh đất này
Không phải vì đây có nhà tôi ở
Tôi yêu mảnh đất đã qua một thời máu lửa
Hố bom đào nát vườn khoai
Bện chiếc mũ rơm đi học đường dài...!
Tôi yêu mảnh đất này
Có nắng gay gắt tháng Bảy
Có mưa sau nhà ào ào suối chảy
Có mùa trăng


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Công hasn't answered any questions yet

ASK HIM QUESTIONS

Find more profiles like Công

SIGN UP