Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Ľudmila, 64

Prešov

  • Likes 152
  • Views 120

Chat
Like

Ak niečo veľmi chceš, celý vesmír sa spojí, aby si to dosiahol.
Skôr, ako ma odsúdiš,obuj si moje topánky a prejdi mojou cestou! Prejdi moju minulosť, pociť moje slzy, zaži moju bolesť, moju radosť, prejdi roky, ktoré som prešla ja, potkni sa na každom kameni, na ktorom som sa potkla ja. Zakaždým vstaň a choď ďalej tak, ako som to urobila ja. A až potom môžeš moje správanie súdiť a....... tvrdiť, že má poznáš....


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Slovak

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Ľudmila has answered 49 questions

SEE HER QUESTIONS

Find more profiles like Ľudmila

SIGN UP