Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Костадин, 47

Plovdiv

  • Likes 40
  • Views 0

Chat
Like

С Вик дошъл съм на този свят,
но явно без шум ще си отида.
Гол пристинал съм и всъщност
без нищичко ще си отида.
Остава само тя-моята душа
самотна да броди по обширната земя.
А можеби заблуда е това,
че някога живял съм пял съм и мечтал съм.
Че някога изобщо дишал съм и съм се смял,
че някой от ръцете ми


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Bulgarian

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Костадин has answered 10 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Костадин

SIGN UP