Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Truonggiang, 31

Pleiku

  • Likes 5
  • Views 0

Chat
Like

hay goi cho toi neu ban tu tin vao ban than minh, toi se me hoac ban do 0985375506 nho nhe toi la truong giang. thankyou
hãy để cuộc sống nhẹ nhàng trôi qua và ta hãy cảm nhận cuộc sống qua từng ngày, gia đình không phải là bến bờ cuối cùng mà là sự bắt đầu cho một cuộc sống mới và một xã hội. cuộc đời có thể là những nét bút vô tình bởi người cầm bút viết trên trang giấy đầu đời không được hoàn hảo nhưng sẽ có một cục gôm để tẩy


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Truonggiang has answered 22 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Truonggiang

SIGN UP