Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Trần Ngọc Nhân, 40

Pleiku

  • Likes 6
  • Views 0

Chat
Like

Khi qua đi những cuộc tình bất tận
Anh bỗng giật mình không một bóng giai nhân

" Phượng cứ nở nhưng hè ơi đừng đến
Để sân trường in mãi bóng hình ai"

"Anh chợt thèm được nắm một bàn tay
Dìu em đi giữa bình yên phố núi"


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Trần Ngọc Nhân hasn't answered any questions yet

ASK HIM QUESTIONS

Find more profiles like Trần Ngọc Nhân

SIGN UP