Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Nguyen Tuan, 45

Pleiku  •  Here to chat

  • Likes 61
  • Views 19

Chat
Like

Mình đến với Tây Nguyên một ngày cuối năm 1999. Nắng vàng nhè nhẹ và hoa Dã Qùy đong đưa trong gió. Tạm biệt những tháng năm sinh viên đầy kỹ niệm, khoác lên mình màu áo xanh người lính. Tất cả đều ở phía trước : Cuộc sống, tình yêu và hạnh phúc. Không biết điều gì đến nhưng là người lính, mình yêu Hòa bình và Bè bạn.


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Nguyen Tuan has answered 2 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Nguyen Tuan

SIGN UP