Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Nguyễn Văn Hậu, 31

Phan Thiết  •  Here to chat

  • Likes 206
  • Views 332

Chat
Like

-Liệu rằng ai sẽ yêu tôi
-Để tôi tránh khỏi cô đơn đêm về
.......nếu được yêu bạn chọn ng ấy như thế nào ...............

-Tu Tâm Tu Tánh Bất Tu Khẩu
-Tri Nhân Tri Diện Bất Tri Tâm
-Giang Hồ Vấn Lộ Bất Vấn Tâm
-Vấn Tâm Vấn Đắc Kỷ Lộ Hành
đời người luôn gặp mọi thử thách nhưng rồi mọi thử thách cũng vượt qua tùy vào nhân tâm mổi con người ta sống


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Nguyễn Văn Hậu has answered 182 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Nguyễn Văn Hậu

SIGN UP