Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Toàn, 44

Phan Rí

  • Likes 42
  • Views 5

Chat
Like

"Cuộc đời mỗi con người là một chặng đường dài hoang vu ,mải miết đến vô tận .Trong hành trình sống ấy , khóc và cười , yêu và hận đều không thể tiên đoán hết được .Biết bao nhiêu lữ khách độc hành đều đang mải miết đi kiếm tìm hạnh phúc , thế nhưng số người hạnh phúc thật sự trên cõi đời này thì lại chẳng có bao nhiêu "


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

I also speak

Other

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Toàn has answered 56 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Toàn

SIGN UP