Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Josef, 39

Pšovlky

  • Likes 30
  • Views 48

Chat
Like

Co je smysl života ?
Starověká modlitba

Dopřej mi, ó pane,
abych v boji,
který jde kolem nás,
měl odvahu riskovat a udeřit.
Mám-li zvítězit,
ať se to stane tak,
aby má čest a svědomí
zůstaly vysoko.
Budu-li poražen,
dej mi sílu, ó k tomu,
abych dovedl stát u cesty
a pozdravit vítěze,
až půjde okolo.


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Czech

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Josef has answered 49 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Josef

SIGN UP