Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Phạm Ngoc, 47

Ninh Bình

  • Likes 132
  • Views 75

Chat
Like

..Là một lương y tôi nhận nhiệm vụ với đất trời chăm lo sức khỏe cho mọi người. Ai cần tư vấn về sức khỏe hãy liên hệ
Làm thầy thuốc là bảo vệ mạng sống con người. Sự sống chết ,điều phúc họa của người ta đều do tay mình xoay chuyển. Thế thì người thầy thuốc đâu có thể có kiến thức không đầy đủ, tâm hồn không khoáng đạt, chí quả cảm không thận trọng cho được…

(Hải Thượng Lãn Ông)


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Phạm Ngoc hasn't answered any questions yet

ASK HIM QUESTIONS

Find more profiles like Phạm Ngoc

SIGN UP