Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Dương, 29

Ninh Bình

  • Likes 3
  • Views 1

Chat
Like

Đừng dính vào tam giác tình yêu. Tình huống đó chỉ tạo ra hứng thú ở trên màn ảnh và tiểu thuyết mà thôi. Hãy yêu bằng trái tim lẫn lí trí.
Trong cuộc sống thì tôi lại thích cuộc sống có ba góc cạnh như hình tam giác hơn là sự hoàn hảo của một hình tròn. Cuộc sống để người ta buộc phải cân bằng chứ không phải đi tìm một sự hoàn mĩ.

PHOTOS & VIDEOS
Private photo (4)

PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

I also speak

English

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Dương has answered 52 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Dương

SIGN UP