Or sign up with e-mail
Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Huỳnh Lê Vân, 28

Nha Trang

  • Likes 59
  • Views 0

Chat
Like

Ngắm biển Nha Trang nhé!
Cuộc sống xa nhà, xa những gì thân thiết nhất trong cuộc sống đôi khi thấy lạc lõng đến nao lòng. Nhất là những buổi chiêu đi làm về rong ruổi con đường Trần Phú. Bất giác thèm 1 người bạn biết bao nhiêu...ko phải là tình yêu...chỉ là 1 người bạn...nhẹ nhàng nắm tay...nhẹ nhàng 1 ánh mắt thông cảm...1 cái ngả đầu...có ai giống Vân không?


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Huỳnh Lê Vân hasn't answered any questions yet

ASK HER QUESTIONS

Find more profiles like Huỳnh Lê Vân

SIGN UP