Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Roger Lefstad, 61

Melhus

  • Likes 82
  • Views 0

Chat
Like

hei ja nå er jeg er tonghørt bo melhus førløbi skal flyte anen plast sted venter på hus nå er liger lundamo nå skal selge hus eller be holer hus jeg ønsker kotakt med verandre å lere tengspråk har jobb og bil bare kotakt med meg men ikke fiing å skriv elles bra ?? har 2 barn er host mor i ålesund jenter hels 20 år å minste gutter 11 år jeg alene


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Norwegian

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Roger Lefstad hasn't answered any questions yet

ASK HIM QUESTIONS

Find more profiles like Roger Lefstad

SIGN UP