Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Мария, 65

Lovech  •  Here for friends

  • Likes 1,699
  • Views 3,133

Chat
Like

"…Понякога е хубаво да вървиш сам,
зависи колко дълго продължава.
Понякога е хубаво да вървиш с някого,
зависи, колко е близо до теб.
Понякога е хубаво да знаеш, че някъде там,
има човек, който може да те разбере
само като гледа очите ти.
Без нито дума. Дори и без докосване."
"Всичко, което кара един човек да се чувства добре е правилно, независимо от това дали в очите на другите изглежда погрешно..."


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Bulgarian

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Мария has answered 232 questions

SEE HER QUESTIONS

Find more profiles like Мария

SIGN UP