Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Thu, 30

Long Xuyen

  • Likes 87
  • Views 31

Chat
Like

Cuộc sống đã cho bạn 1 nỗi đau....thì cũng sẽ cho bạn 1 người để xoa dịu nỗi đau đó......
Đừng bao giờ tin rằng tình yêu là vĩnh cửu bạn nhé!....Nó chỉ vĩnh cửu trong thế giới hoàn hảo mà thôi....mà cuộc đời thì không bao giờ hoàn hảo cả....


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Thu has answered 2 questions

SEE HER QUESTIONS

Find more profiles like Thu

SIGN UP