Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Laci, 43

Levice  •  Here to chat

  • Likes 78
  • Views 141

Chat
Like

Najlepší kamarát môže byť aj sestra brat nikdy ťa nezradí a vie o tebe všetko !!!

Nie každý ti je priateľom čo láskavo sa tvári ale ten čo ti v núdzi pomôže je tvôj priateľ pravý!

PHOTOS & VIDEOS
Private photo (3)

PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Slovak

I also speak

Hungarian

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Laci has answered 51 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Laci

SIGN UP