Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Huỳnh Cát Anh, 31

Lagi  •  Here for friends

  • Likes 6
  • Views 1

Chat
Like

********* VÔ ĐỀ *********
Đêm đêm hoảng hốt giật mình
Tôi lại mơ thấy bóng hình người thương
Trong lòng vẫn mãi vấn vương
Vẫn một câu hỏi: Trần Dương em còn?
***************************************
******** TRẦM LUÂN ********
(Đào Phương Nguyệt Thanh)
Thân ai trong kiếp đọa đày
Linh hồn lạc mất, phơi thây giữa đời
Hồng trần thấm đẫm kiếp vân
Thân nhập tình ải, lệ rơi kiếp này!.
(Huỳnh Cát Anh, Bình Thuận 15/06/2014).
****** 01633333334 ******


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Huỳnh Cát Anh has answered 114 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Huỳnh Cát Anh

SIGN UP