Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Nguyen Thi Hoa, 56

Lào Cai  •  Here to chat

  • Likes 19
  • Views 24

Chat
Like

Ta là ngôi sao bé!
Không đủ sáng để xua đêm.
Ta là hơi men nhé?!
Không đủ say để lãng quên!!!

" Hãy luôn tự hào mình là Phụ nữ, vì bạn chính là kết tinh của những gì tinh túy nhất trên đời."


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Nguyen Thi Hoa has answered 11 questions

SEE HER QUESTIONS

Find more profiles like Nguyen Thi Hoa

SIGN UP