Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Andrea, 42

Kežmarok  •  Here to chat

  • Likes 213
  • Views 186

Chat
Like

Láska je kvet taký jemný, že i dotyk ho poraní, ale taký silný, že mu nič nezabráni­ rásť.
Srdcom nahradíš­ čo ti chýba
„Raz sa v tvojom živote objaví niekto, vďaka komu pochopíš, prečo ti to nevyšlo s niekým iným..”

PHOTOS & VIDEOS
Private photo (1)

PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Czech

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Andrea has answered 50 questions

SEE HER QUESTIONS

Find more profiles like Andrea

SIGN UP