Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Daiva, 53

Kaunas  •  Here for friends

  • Likes 461
  • Views 862

Chat
Like

..Nelaikykite savo meilės ir švelnumo
skrynelių užrakintų, kol jūsų draugai gyvi.
Pripildykite jų gyvenimą džiaugsmo.
Kalbėkite draugams palaikymo, padrąsinimo
žodžius, kol jų ausys gali tai girdėti,
o širdys – palaimingai virpėti...


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Lithuanian

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Daiva has answered 61 questions

SEE HER QUESTIONS

Find more profiles like Daiva

SIGN UP