Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Tor, 57

Jokkmokk

  • Likes 62
  • Views 24

Chat
Like

Fotograf, filmare och skribent med naturen som både arbetsplats och inspirationskälla.
Jobbar med filmer om det samiska köket, den gamla kulturen i den gamla skogen, om björnjakt och älgjakt. Dokumenterar forskningsprojektet Älvar, motstånd, resiliens - hållbara framtider i Sápmi, May-Britt Öhman Uppsala universitet.

Ordförande i föreningen Urbergsgruppen,
Grundare av nätverket Inga gruvor i Jokk


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Norwegian

Relationship status

I'm seeing someone

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Tor hasn't answered any questions yet

ASK HIM QUESTIONS

Find more profiles like Tor

SIGN UP