Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Tieu Anh, 25

Huế

  • Likes 183
  • Views 13

Chat
Like

Tôi chỉ vui với bề ngoài tih nghịch,
Còn nỗi sầu chất chứa ở trog tim.
.............................................
Sự thật là… Chúng ta trốn vì muốn được tìm thấy. Chúng ta bỏ đi vì muốn biết ai sẽ theo mình. Chúng ta khóc để xem ai sẽ lau đi giọt lệ. Và chúng ta để trái tim tan vỡ, muốn thấy ai sẽ đến và chữa lành trái tim ta....
Mong tình yêu ẩn dấu sâu trong tim m tìm thấy tình yêu chờ đợi m trong mơ. Mong nụ cười m tìm th

PHOTOS & VIDEOS
Private photo (2)

PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Tieu Anh has answered 49 questions

SEE HER QUESTIONS

Find more profiles like Tieu Anh

SIGN UP