Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Mehmet, 33

Hjällbo

  • Likes 4
  • Views 0

Chat
Like

Can Yücel / Bilmelisin Ki
...
Bilmelisin ki …
Duvarda asılı diplomalar insanı insan yapmaya yetmez.
Bilmelisin ki …
... Aşk kelimesi n...e kadar çok kullanılırsa,
anlam yükü o kadar azalır.
Bilmelisin ki …
Karsındakini kırmamak ve inançlarını savunmak arasında
çizginin nereden geçtiğini bulmak zor.
Bilmelisin ki …
Gerçek arkadaşlar arasına mesafe girmez.
Gerçek aşkların da!
Bilmelisin


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Turkish

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Mehmet hasn't answered any questions yet

ASK HIM QUESTIONS

Find more profiles like Mehmet

SIGN UP