Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Meo, 43

Haiphong

  • Likes 1,641
  • Views 136

Chat
Like

Nắng lại nở rồi-thương nhớ cũng đơm hoa. Nhưng dường như vẫn có điều gì chới với. Em sợ cơn đau cuối con đường đang đợi
Hãy cứ thương để rồi đau khổ.

Hãy cứ yêu để rồi đắng cay.

Hãy cứ hi vọng để rồi thất vọng.

Hãy cứ khóc để cho là nhẹ lòng

Hãy cứ mỉm cười để tưởng hạnh phúc.

Để rồi sau tất cả những điều đó ta sẽ:

Trưởng thành hơn.

Mạnh mẽ hơn.

Quý trọng thời gian hơnXin lỗi tôi sinhl


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

I also speak

English

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Meo hasn't answered any questions yet

ASK HER QUESTIONS

Find more profiles like Meo

SIGN UP