Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Le Minh, 44

Haiphong

  • Likes 4
  • Views 7

Chat
Like

Tôi nghĩ rằng trong cuộc đời, nếu muốn sống vui.Thì hãy xem cuộc đời mình như một sân khấu mà mình là một diễn viên,diễn thật lòng hết mình cho nghệ thuật,cho cuộc đời.Chúc các bạn và tôi sẽ là những diễn viên có ích cho cho cuộc sống đầy ý nghĩa này.Hãy nhớ cuộc đời sẽ luôn mỉm cười vs bạn nếu bạn diễn hết mình ^_^!


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Le Minh hasn't answered any questions yet

ASK HER QUESTIONS

Find more profiles like Le Minh

SIGN UP