Or sign up with e-mail
Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Xuan Nam--武 春 南, 32

Hải Dương

  • Likes 16
  • Views 0

Chat
Like

"Hãy tin là trong một khoảnh khắc nào đó hạnh phúc sẽ đến hãy mỉm cười và chuẩn bị đón nhận nhé "
khi yêu một ai đó mình sợ nhất là khi nta cảm thấy nản và ko muốn cố gắng cùng mình vượt qua khó khăn...lúc đó có thể mình cũng nản theo và thế là chuyện gì sẽ xảy đến....mình chỉ mong trong cs sẽ tìm dc một người biết cảm thông,chia sẽ và cùng mình vượt qua cái giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống thôi!

PHOTOS & VIDEOS
Private photo (5)

PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

I also speak

English

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Xuan Nam--武 春 南 hasn't answered any questions yet

ASK HIM QUESTIONS

Find more profiles like Xuan Nam--武 春 南

SIGN UP