Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Đoàn Nam Phong, 25

Hải Dương

  • Likes 5
  • Views 0

Chat
Like

Hj.Thuở bé nuôi game
-Lớn lên nuôi gái......Bản thân t
-Láo nhưng ko phải làmất dạy
-Tử tế nhưng ko phải hiền lành
-Thân thiện nhưng kophải ai kũng nc đk
-Học vấn thấp nhưng ko lú
-Khờ nhưng ko ngu
-Dễ gần, dễ chơi nhưng ko dễ nuốt... Like mah naz.tớ hiện đã có ôtô,có biệt thự riêng. Làm vk tớ thì chỉ việc về ở...
¤
...và trả nợ thôy


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Đoàn Nam Phong has answered 35 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Đoàn Nam Phong

SIGN UP