Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Van, 26

Hanoi

  • Likes 875
  • Views 1,145

Chat
Like

"Tương lai => Hạnh phúc của tôi sẽ là ngôi nhà hạnh phúc: chồng yêu và những thiên thần xinh đẹp <3 . ( Quynhvan)
Mỗi ngày thức dậy có 2 sự lựa chon: Có thể vui vẻ hoặc buồn bã.
Tôi chọn vui vẻ.
Có chuyện ko hay xảy ra tôi có thể lựa chọn làm nạn nhân của nó hay tôi có thể lựa chọn học hỏi kinh nghiệm từ nó
Tôi chọn việc rút kinh nghiệm.
Mỗi lần ai đó than thở với tôi, tôi có thể lắng nghe lời than vãn của họ hoặc t


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Van hasn't answered any questions yet

ASK HER QUESTIONS

Find more profiles like Van

SIGN UP